skmastot

Konttialustainen mastojärjestelmä haruksilla

Tarjoamme mastojärjestelmät toimialan erityisosaamisellamme.

Erikoisosaaminen Puolustusvoimille räätälöidyissä mastojärjestelmissä

Toimintamme ja toimitilamme ovat Puolustuvoimien KATAKRI II:n mukaan tasolla IV.

Mastojärjestelmät tarjoamme mm.
seuraavin ominaisuuksin

  • nivel- ja teleskooppipuomiset
  • haruksilla tai ilman haruksia
  • hydrauli- tai käsikäyttöiset järjestelmät
  • toimintakorkeudet 3-30m
  • teräsmastot suurten tuulikuormien kestolla
Toteutamme ammattitaitoisesti myös mastojärjestelmien

elinkaariteksti

Advertisement